tirsdag den 12. juni 2012

Embroising

Jeg vil prøve at vise her hvordan man laver et broderi til feks. håndklæder


 Først laver jeg en baggrund med alm step sting.
Make a backgraund with step stiches.

Så lav et bogstav og læg den oven i.
Make a letter and place it on the top.


 Marker og og brug værktøjet ad holes.
Ad holes to your embroidery


Marker baggrunden, og du vil se at kanterne ikke passer overens. Når man laver huller, bliver de ikke så store som broderiet ovenpå. Det skal justeres. Jeg bruger værktøjet der kun viser linierne, så er det nemmere at se hvad man laver.

Mark the background. I use the tools to show only lines, it is easyer to work with.
 As you se the lines is not follow the same, it had to do that
 Brug resharp tools og flyt kanten på den blå farve så den passer med den hvide. Nogle at mærkerne kan snilt slette i dette bogstav, er der kurver på bogstavet, skal der ofte flere på.

I use the resharp tool and move the spots to fit the white letter.


 Så ser det sådan ud.
I look like this when finnish.

Hvis du vil have en kant kun om bogstavet, skal det laves nu. Marker bogstavet og tilføj en single outline eller hvad du nu gerne vil have. brug den nye mulighed outline design i dette program til det. Den kan skimtes her som rød. Slet det hvide bogstav

If you want a border around the letter, make it now. Use the new tool in v6 software - outline design. Dellite the white letter.Nu skal baggrunden laves. Marker baggrunden med et højre klik. Og ret følgende
stickspacing 2 - 3 mm
travel on eckt
ingen underlag
stickangel 90 grader
marker sting mulighed nr 15

Now it is time for the background, mark it by right klik and ajust following
stickspacing 2 - 3 mm
travel on eckt
no underlay
stickangel 90 degredes
mark stiches  nr 15


Marker baggrunden og kopier den og sæt ind, den skal nu igen med højreklip vendes til en 180 grader.
Hvis man ønsker en ramme om kan man markere baggrunden og bruge outline design til at feks lave en satin kant om det hele.

Mark the backgraund, kopi, paste and klick right and make it a 180 degredes. If you want a frame, use the outline design tools and make a satin line.

Håber det kan bruges ellers spørg.
Hope you can use it, or ask me for more informations.

Ingen kommentarer: